Elanzorg

Wij zijn Elan. Een coöperatie van zelfstandige en kleinschalige woonzorgaanbieders. We zijn gezinshuizen, moeder-kind huizen, huizen voor zelfstandigheidstraining, begeleid wonen projecten of combinaties hiervan. Wij zijn de vrijgevestigden, die geen toplaag wensen in de zorg. We zijn eigenwijze éénpitters, die graag alles zelf doen. Want dan doen we het ’t best. 

In Elan hebben we ons verenigd om onze gezamenlijke belangen te dienen, daar waar dat als éénpitter moeilijk lukt. Door samen te werken op inhoud en organisatie hebben we meer tijd en aandacht voor onze cliënten.

KVK 83188851

Elan faciliteert zelfstandige kleinschalige woonzorgaanbieders in de ruimste zin.

0
Huidig ledenaantal Elan

Aanbevelingen

Elan wordt aanbevolen door meerdere instellingen als een goede belangenbehartiger voor de kleinschalige woonzorg.

Elan heeft ons goed op weg geholpen naar zelfstandigheid in de jeugdzorg.
Het Twentse Geluk
Het is fijn om Elan achter de hand te hebben en lid te zijn.
Gezinshuis Ugchelen
Door Elan worden nu ook de vrijgevestigde gezinshuizen goed vertegenwoordigd
Gezinshuis Windmee