Woonzorg

Wonen hoort zo gewoon mogelijk te zijn. In een zo klein mogelijke groep met een zo klein mogelijk team vaste verzorgers of begeleiders. Een veilig en warm – bij voorkeur gezinsachtig – leefklimaat. Dat is waar wij voor staan.

Wij bieden gemeenten woonzorg met een hoge maatschappelijke opbrengst, passend bij de hoge eisen die we in Nederland stellen aan de zorg. Onze zelfstandige zorgprofessionals hebben 100% regie en verantwoordelijkheid over hun eigen instelling. Bij elke aanbieder wordt aantoonbaar gewerkt volgens de professionele standaarden. Door een deel van de organisatie centraal aan te pakken, nemen we elkaar werk uit handen en hebben we meer tijd en aandacht voor onze cliënten. Door kennis en ervaring te delen, werken we dag in dag uit aan het verhogen van de kwaliteit van zorg.

Elan bestaat uit een groep van zelfstandige professionele woonzorgaanbieders. Enthousiaste, betrokken en hardwerkende ondernemers in de zorg, die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Elan is de ultieme platte organisatie: ze bestaat alleen uit de leden. Ook het bestuur van Elan wordt op vrijwillige basis door een vijftal leden vormgegeven. Besluiten worden in de ledenvergadering genomen. Er is geen hierarchie.

Bij Elan organiseren we hetzelfde voor de leden als een franchiseorganisatie zou doen. Het verschil is dat er bij Elan niets van bovenaf opgelegd wordt. Er wordt niet voor de leden gewerkt door een aparte toplaag. De leden van Elan geven samen met elkaar en voor elkaar de organisatie vorm. Dit betekent dus dat er inzet verwacht wordt van de leden van Elan. Daar staat tegenover dat alléén de vaste kosten van Elan door de leden hoeft worden te betaald. En als er winst is, gaat dit terug naar de leden. 

100% eigen regie en verantwoordelijkheid bij de woonzorgvoorziening
100%

Transparantie

De leden hebben een compleet inzicht in de begroting van de coöperatie. Dit zorgt voor transparantie en een duidelijk beeld van gemaakte kosten voor de aangesloten zorgaanbieders. Daarnaast zijn zo veel mogelijk aangeboden diensten facultatief. Doordat leden hun kwaliteiten vrijwillig en beurtelings inzetten, kunnen taken in de coöperatie zo veel mogelijk met gesloten beurzen worden uitgevoerd. Zo wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk geld naar overhead gaat.

Wat gaan we doen?

Lid worden van Elan

Alle kleine woonzorgaanbieders of organisaties die kleinschalige of gezinsachtige woonzorg bieden kunnen lid worden van de coöperatie. Omdat je zelfstandig zorgaanbieder bent, heb je 100% regie en verantwoordelijkheid voor je eigen woonzorgvoorziening. Omdat Elan zijn naam wil verbinden aan de hoogste kwaliteit van zorg moet er voldaan worden aan bepaalde eisen. Zo moet elke organisatie beschikken over geldige VOG’s, een SKJ-registratie en een kwaliteitssysteem. Deze eisen worden verder uitgelegd op de leden pagina.

0
Huidig ledenaantal Elan